Towarzystwo Przyjaciół Mościc
Towarzystwo Przyjaciół Mościc

Towarzystwo Przyjaciół Mościc

Aktualności

21 maja 2022

Uprzejmie zawiadamiamy, że dnia 21 maja 2022 r. /sobota/ o godz. 11.00 /I termin/, 11.15 /II termin/ w Sali Konferencyjnej /parter/ IV LO w Tarnowie-Mościcach, ul. Norwida 22, odbędzie się Sprawozdzawczo-Wyborcze XIX Walne Zebranie Członków TPM

Porządek spotkania:
 • Powitanie
 • Wybór przewodniczącego zebrania
 • Sprawozdanie zarządu za okres 12 maja 2019 r. - 10 maja 2022 r.
 • Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej
 • Głosowanie nad udzieleniem absolutorium ustępującamu zarządowi
 • Wybór Komisji Skrutacyjnej
 • Zgłaszanie kandydatów do zarządu i Komisji Rewizyjnej
 • Głosowanie
 • Przerwa /poczęstunek/ - liczenie głosów
 • Ogłoszenie wyników
 • Konstytuowanie zarządu i Komisji Rewizyjnej
 • Przedstwienie nowego zarządu i Komisji Rewizyjnej
 • Dyskusja i wolne wnioski
 • Podjęcie uchwał

Zarząd Towarzystwa Przyjaciół Mościc
Archiwum aktualności